Żywy Różaniec

Osoby należące do Żywego Różańca prosimy o odbieranie intencji różańcowych u Siostry Krystyny. Te osoby, które pobierają intencje z naszej strony internetowej, prosimy o powiadomienie o tym Siostrę Krystynę telefonicznie (SMS, WhatsApp) lub poprzez maila. W przypadku braku potwierdzenia i nie odebrania intencji w kościele, w trosce o ciągłość i pełność naszej wspólnotowej modlitwy, będziemy zmuszeni zastąpić te osoby tymi, którzy pragną włączyć się w modlitwę Żywego Różańca.

Zmiana tajemnic następuje pierwszego dnia danego miesiąca. Msza święta w intencji członków Róż Różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca - pół godziny przed Mszą świętą wspólna modlitwa różańcowa, prowadzona przez kolejne Róże.

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA ROK 2023 - I

STYCZEŃ - Za wychowawców 

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

LUTY - Za chorych z naszej Misji 

Módlmy się, aby wszyscy chorzy, cierpiący, samotni  - w Bogu znaleźli siłę znoszenia trudu choroby a w bliźnich codzienną pomoc i życzliwą obecność.

MARZEC -  Za ofiary nadużyć

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej,  aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

KWIECIEŃ - O łaski Boże dla parafian

Módlmy się za naszych parafian zaangażowanych w działalność Misji, służących pomocą materialną  i dbających o jej rozwój duchowy oraz siłę dotarcia do wszystkich szukających Boga.

MAJ - Za ruchy i grupy kościelne

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

CZERWIEC - Za młodzież naszej Misji

Módlmy się, aby każdy młody człowiek napełniony darami Ducha świętego odpowiedzialnie podjął kszałtowanie swojego życia zgodnie z nauką Ewangelii.

LIPIEC - O życie eucharystyczne

Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

SIERPIEŃ - Za Światowy Dzień Młodzieży

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

WRZESIEŃ - Za dzieci i młodzież

Módlmy się, aby uczący się w nowym roku szkolnym zadbali nie tylko o rozwój intelektualny, ale również o duchowy uczestnicząc w lekcjach religii.

PAŹDZIERNIK - Za Synod

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata. 

LISTOPAD - Za zgromadzenia zakonne

Módlmy się za Księży Chrystusowców i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, aby byli wierni charyzmatowi swoich Założycieli i ogarniali coraz większą liczbę polskich emigrantów duchową opieką.

GRUDZIEŃ - Za osoby kalekie

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA ROK 2023 - II

STYCZEŃ - O pokój na Ukrainie

Módlmy się, aby zakończyła się ta bezsensowna wojna przynosząca tyle cierpienia, bólu i zniszczeń materialnych.

LUTY - Za parafie 

Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

MARZEC - Za nienarodzone dzieci

Módlmy się, aby życie żadnego poczętego i rozwijającego się pod sercem matki dziecka nie było zagrożone brakiem rodzicielskiej miłości.

KWIECIEŃ - O kulturę wyrzeczenia się przemocy

Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

MAJ - Za dzieci pierwszokomunijne

Módlmy się, aby rodziny naszej Misji przeżywające uroczystość I Komunii świętej swego dziecka –dobrym przykładem kształtowały w swoich dzieciach przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym.

CZERWIEC - O zniesienie tortur

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom. 

LIPIEC - O bezpieczeństwo na wakacjach

Módlmy się, aby rodziny naszej Misji odpoczywające na wakacjach, bezpiecznie, szczęśliwie spędziły czas – nie zapominając o modlitwie i uczesnictwie w niedzielnej Mszy św. 

SIERPIEŃ - Za Światowy Dzień Młodzieży

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

WRZESIEŃ - Za ludzi żyjących na marginesie

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

PAŹDZIERNIK - Za modlących się w różach różańcowych

Módlmy się wzajemnie za siebie – członków Żywego Różańca, aby uczestnictwo w tej modlitwie utwierdzało i pogłębiało naszą wiarę.

LISTOPAD - Za Papieża

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

GRUDZIEŃ - O dobre Święta

Módlmy się, aby nie było ludzi samotnie przeżywających święta Bożego Narodzenia a Światło z Betlejem – Jezus Chrystus - zagościło we wszystkich rodzinach naszej Misji.

Następne Terminy