Żywy Różaniec

Osoby należące do Żywego Różańca prosimy o odbieranie intencji różańcowych u Siostry Krystyny. Te osoby, które pobierają intencje z naszej strony internetowej, prosimy o powiadomienie o tym Siostrę Krystynę telefonicznie (SMS, WhatsApp) lub poprzez maila. W przypadku braku potwierdzenia i nie odebrania intencji w kościele, w trosce o ciągłość i pełność naszej wspólnotowej modlitwy, będziemy zmuszeni zastąpić te osoby tymi, którzy pragną włączyć się w modlitwę Żywego Różańca.

Zmiana tajemnic następuje pierwszego dnia danego miesiąca. Msza święta w intencji członków Róż Różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca - pół godziny przed Mszą świętą wspólna modlitwa różańcowa, prowadzona przez kolejne Róże.

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA ROK 2024 - GRUPA I, II, III

STYCZEŃ  

Módlmy się o zakończenie wojen i trwały pokój na całym świecie oraz o nawrócenie dla agresorów.

LUTY 

Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

MARZEC 

Módlmy się za uwikłanych w nałogi, by doświadczyli uwolnienia, zrozumienia i odpowiedniej pomocy.

KWIECIEŃ 

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawanew każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

MAJ 

Módlmy się za dzieci, które w naszej Misji przystąpią w tym roku do I Komunii świętej, aby ich przyjaźń z Panem Jezusem była pielęgnowana w rodzinach.

CZERWIEC  

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

LIPIEC 

Módlmy się za ludzi w podeszłym wieku w naszej Misji, by zawsze cieszyli się należnym szacunkiem i troską najbliższych.

SIERPIEŃ 

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

WRZESIEŃ 

Módlmy się za dzieci i młodzież naszej Misji, by wzrastały w klimacie miłości i wiary w Boga, o ochronę przed wszelkim złem i zgorszeniem.

PAŹDZIERNIK  

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich. 

LISTOPAD 

Módlmy się o Miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, a szczególnie tych którzy należeli do Żywego Różańca i dusz w czyśćcu cierpiących.

GRUDZIEŃ 

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA ROK 2024 - Grupa IV, V, VI

STYCZEŃ  

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

LUTY

Módlmy się o potrzebne łaski oraz wstawiennictwo Maryi dla wszystkich, którzy opiekują się chorymi, zarówno służby medycznej, jak i bliskich osoby potrzebującej troski.

MARZEC 

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

KWIECIEŃ 

Módlmy się o nawrócenie i opamiętanie dla nieprzyjaciół Kościoła, dla tych którzy odeszli od wiary, Kościoła i uwikłali się w zgubne ideologie.

MAJ 

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

CZERWIEC 

Módlmy się o nowe święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej. 

LIPIEC 

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei. 

SIERPIEŃ

Módlmy się o pomyślny rozwój duchowy i materialny dla naszej Ojczyzny, o pokój i zjednoczenie dla wszystkich Polaków.

WRZESIEŃ 

Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

PAŹDZIERNIK 

Módlmy się wzajemnie za siebie – członków Żywego Różańca, aby uczestnictwo w tej modlitwie utwierdzało i pogłębiało naszą wiarę.

LISTOPAD

Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

GRUDZIEŃ 

Módlmy się za małżeństwa i rodziny, by były trwałe, silne Bogiem i miłością oraz otwarte na nowe życie.

Następne Terminy