Katechezy

Katechezy w naszej Misji są prowadzone w salkach parafialnych przy kościele St. Maria in den Benden. Dzieci pragnące przystąpić do pierwszej spowiedzi i komunii świętej powinny uczestniczyć w katechizacji już od klasy pierwszej.

 

klasa  dzień godz.
klasa III sobota godz. 10.00
klasa II sobota godz. 10.45
klasa I sobota godz. 11.30
przedszkole sobota godz. 12.15
klasa IV sobota godz. 10.00
klasa V sobota godz. 10.45
klasa VI sobota godz. 11.30
klasa VII i VIII sobota godz. 12.15

Następne Terminy