Zgodnie z rozporządzeniem Archidiecezji Kolońskiej MSZE ŚWIĘTE z udziałem wiernych zostały ODWOŁANE do Wielkiego Piątku, tj. do 10.04.2020 r.

Drodzy Parafianie,

 

Zgodnie z rozporządzeniem Archidiecezji Kolońskiej od dziś do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, tj. do 19.04.2020 r.,
MSZE ŚWIĘTE i nabożeństwa z udziałem wiernych zostały ODWOŁANE.

 

Zamówione intencje zostaną odprawione przez Duszpasterzy podczas Mszy Świętych odprawionych przez nich prywatnie.

 
Zawieszone są także wszelkie formy działalności duszpasterskiej: katecheza dzieci,  młodzieży i dorosłych, kurs przedmałżeński oraz spotkania grup parafialnych: chóru i scholi dziecięcej a także grup AA i Al-Anon.

 

Informujemy, że Ordynariusz Archidiecezji Kolońskiej udzielił na ten czas wszystkim swoim diecezjanom dyspensy od obowiązku udziału we Mszy Świętej niedzielnej. Oznacza to, iż nieobecność na niedzielnej Eucharystii od dziś do 19.04.2020 r. nie jest dla nich popełnieniem grzechu ciężkiego.


Równocześnie zachęcamy do uczestnictwa w Mszach świętych za pośrednictwem środków publicznego przekazu – Telewizji, Radia i Internetu.

Godziny transmisji w TV:

- w niedziele:

godz. 7.00 - TVP 1,

godz. 9.00 – Program 1 Polskiego Radia,

godz. 9.30 - TV Trwam,

godz. 11:00 - TVP 1,

godz. 13:00 - TV Polonia,

godz. 19:00 - Program 1 Polskiego Radia,

  • w tygodniu:

godz. 7.00 TVP 1,

godz. 13:30 – TV Trwam,

godz. 20:00 – TVP 3.

 

Pragniemy przypomnieć o możliwości praktykowania komunii duchowej, podczas uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem wyżej wymienionych środków publicznego przekazu. Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Przyjęcie komunii duchowej może mieć formę krótkiej modlitwy czy aktu strzelistego. Na przykład: „Wierzę Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!

 

Prosimy o modlitwę  w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa:

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

Zapraszamy do odmawiania różańca w tej intencji w swoich domach zwłaszcza o godz. 20:30.  W łączności z wszystkimi parafianami my, księża, będziemy modlić się w kościele o tej porze każdego dnia.

 

Niech te trudne dla nas dni będą czasem umocnienia osobistej wiary i ufności w Bożą Opatrzność oraz pogłębienia chrześcijańskiego życia w domowym Kościele, którym jest rodzina.

 

Sytuacja związana z epidemią jest bardzo dynamiczna, dlatego prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Misji (pmkduesseldorf.de).

Duszpasterze PMK Düsseldorf

Szczegóły rozporządzenia Kurii Archidiecezji Kolońskiej.

Następne Terminy